Je pro vás lepší západní nebo tradiční čínská medicína?

Chcete udržet své zdraví v dobré kondici, nebo řešíte nějaký zdravotní problém a rozhodujete se mezi západní a tradiční čínskou medicínou (TČM)?

Zajímá vás, jaké jsou výhody a nevýhody těchto dvou systémů a od kterého můžete čekat lepší výsledky?

Na následujících řádcích najdete přehled silných a slabých stránek západní medicíny a alternativní, tradiční čínské medicíny.

Západní vs. alternativní medicína, věda vs. tisíciletá zkušenost

Západní medicína je systém založený na vědeckém poznání. To znamená, že její výsledky musejí být opakovatelné a doložitelné jasnými důkazy. Často se v ní používají různá standardizovaná laboratorní nebo přístrojová vyšetření a jim odpovídající léčebné postupy, které musejí být lege artis, tj. v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy. Díky tomu máte velkou míru jistoty, že správná léčba, kterou lékař západní medicíny zvolí, povede k očekávanému výsledku.

Jinak řečeno, když budete mít angínu a lékař vám předepíše ta správná antibiotika, vaše potíže zmizí. To samozřejmě nic nevypovídá o tom, jaké bude mít taková léčba vedlejší účinky a jestli budou její účinky trvalé. O tom ale až později.

Nevýhodou vědeckého přístupu je to, že zrovna vašemu zdravotnímu problému se zatím žádný výzkumník nemusel věnovat, půjde o problém neprozkoumaný, a tak bude váš lékař tápat v tom, jak ho řešit a možná žádné řešení ani nenajde. O lidech, kteří s různými potížemi obešli několik specialistů a stále neznají svou diagnózu, protože lékaři nic nenašli”, jste už určitě slyšeli spoustu příběhů.

Tradiční čínská medicína je v porovnání s tím systém založený na zkušenosti mnoha generací čínských lékařů. Ti neměli před 3000 let k dispozici moderní přístroje, a tak se museli spoléhat při diagnostice na své smysly a zkušenost. Přečtěte si víc o tom, jak to s čchi-kung a tradiční čínskou medicínou začalo.

Alternativní medicína založena na holistickém přístupu.

Diagnostika podle tradiční čínské medicíny spoléhá na zkušenosti

Na čem je založená tradiční čínská medicína

Mezi diagnostické metody tradiční čínské medicíny patří vyšetření pulzů, jazyka, pohovor s pacientem a celkové vnímání toho, kolik životní energie pacient dostal do vínku, jak se chová a projevuje. Vyšetření a úspěšnost léčby se víc, než u lékaře západní medicíny, odvíjí od vlastní zkušenosti praktika tradiční čínské medicíny, nadání a schopnosti vidět problémy pacienta v širších souvislostech. Netřeba dodávat, že výběr zkušeného praktika je pro úspěch vaší léčby naprosto zásadní a určitě platí, že čím závažnější váš problém je, tím zkušenější musí váš praktik být. Rozhýbat zamrzlé rameno nebo přechytračit rýmu a léčit roztroušenou sklerózu není prostě totéž.

Zároveň platí, že se lékař tradiční čínské medicíny může opřít o tisíce let zkušeností těch, kdo léčili lidi před ním a díky tomu ví, že správně zvolený postup bude fungovat.

Specializace západu vs. celostní přístup tradiční čínské medicíny

Západní medicína je založená na vysokém stupni specializace

Gynekolog umí léčit gynekologické potíže, ale už ne potíže se srdcem, od kterých je tady kardiolog. To umožňuje jít v poznávání lidského těla a jeho jednotlivých struktur a funkcí do opravdu velké hloubky. Západní medicína díky tomu dokázala popsat chování lidského organismu do fascinujících detailů.

Nevýhodou specializace je nemožnost vnímat člověka jako celek. Lidské tělo přitom není souhrnem jednotlivých částí, které fungují nezávisle jedna na druhé. Lidské tělo je komplexním organismem, který funguje jako celek a zásah v jedné jeho části vyvolá nutně odezvu v jiné. Tradiční čínská medicína využívá tento celostní, holistický přístup. Název toho přístupu pochází z řeckého holos, celek, a říká, že všechny vlastnosti nějakého celku nelze určit pouze zkoumáním jeho částí.

Pokud vám například kardiolog předepíše betablokátory na vysoký tlak, může to váš tlak snížit, ale zároveň to sníží vaši obecnou výkonnost. U mužů mohou betablokátory vést ke ztrátě životní síly, tím i libida a rozvoji impotence.

Člověk jako celek a životní energie čchi

Lékař tradiční čínské medicíny uvažuje o člověku jako o celku a zajímá ho, jestli je tento celek představovaný tělem, ale i myslí a energií, která tělo oživuje, v rovnováze. Díky tomu dokáže lépe, než lékař západní medicíny, řešit systémové potíže, které jdou napříč specializacemi. Tradiční čínská medicína pracuje s konceptem energie čchi, který není v západní medicíně známý, a mnoho západně vzdělaných lidí nemá vůči němu důvěru. Energie čchi ale není abstraktní.  Přečtěte si, co je energie „čchi“ a zda doopravdy existuje.

Vyzkoušejte si sami, jaké to je, cítit čchi ve vlastních rukou. V našich Orlích lekcích zdarma je jedna, která vám poskytne tuto zkušenost.

Opravář vs. zahradník

Řekněme, že vás například bude bolet v kříži, v noci se budete potit, nebudete mít chuť do života a bude vám to špatně trávit. Obvodní lékař vás pošle na rehabilitaci, internu a k psychiatrovi a vy pravděpodobně skončíte se spoustou léků, které možná vaše problémy vyřeší, možná nevyřeší a možná vám nějaké nové přidají. Lékař tradiční čínské medicíny za těmito projevy uvidí jednu příčinu, a to oslabení funkčního okruhu ledvin a ten bude posilovat tak, aby všechny potíže zmizely.

Opravářský přístup západní medicíny

Západní medicína se zaměřuje hlavně na tělo a jeho struktury, a pokud objeví, že nějaký orgán nebo jiná část těla nefunguje správně, pokusí se ji opravit. Tělo je pro lékaře západní medicíny objektem, věcí, na které je třeba něco vykonat (něco sešít, vyndat, nahradit, doplnit, odstranit apod.).

Oprava může být účinná, ale může být také nešetrná a napáchat zbytečné škody (dříve se odstraňovaly dětem krční mandle jako na běžícím pásu, ačkoliv dnes jde o zákrok spíše výjimečný). Zároveň může směřovat jen k odstranění symptomů a neřešit příčinu problému (prášek na opakovanou bolest hlavy nebo zad opravdu nic neřeší). Úleva se sice dostaví rychle, ne vždy však trvale.

Celostní přístup tradiční čínské medicíny

Tradiční čínská medicína vnímá tělo jako zahradu, ve které mají všechny rostliny své místo. Uvědomuje si, že člověk není jen maso, kosti a vnitřní orgány, ale i mysl a emoce a energie, která tělo oživuje (čchi).  Lékař tradiční čínské medicíny proto vnímá své pacienty jako jedinečné a komplexní bytosti. Pečuje o ně jako zahradník, který jemnými zásahy usměrňuje dění v zahradě, ale nechává na silách přírody, aby přinesly plody v podobě síly a zdraví. Protože se obrací na příčinu onemocnění, může dosáhnout úplného vyléčení, ale chvilku to trvá.

Práci se životní energii aneb kultivaci své „zahrady zdraví“ se může naučit každý. Čchi-kung pomáhá pečovat o zdraví a předcházet nemocem a vy si můžete účinky cvičení vyzkoušet sami na sobě díky Orlím lekcím zdarmaonline kurzům čchi-kung.

Kdy volat opraváře a kdy zahradníka

Pokud je třeba, aby zásah lékaře byl rychlý (například u infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice), je západní medicína určitě účinnější, než tradiční čínská medicína. Ta by měla působit zejména tak, aby k podobným onemocněním vůbec nedošlo. Právě v prevenci nemocí je role tradiční čínské medicíny, která se vyvíjela společně s cvičením čchi-kung, nezastupitelná.

Stejně tak je západní medicína lepší cestou v případě, kdy již došlo k vážnému fyzickému poškození. Komplikovanou zlomeninu by měl operovat šikovný chirurg, nádorové onemocnění by měl řešit onkolog. Tradiční čínská medicína tady ale bude účinným prostředkem podpory uzdravení a eliminace škodlivých vedlejších účinků léčby západními prostředky. Takový kombinovaný přístup k léčbě používají například v Psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích, kde se čchi-kung využívá v léčbě závislostí a duševních obtíží.

Tradiční čínská medicína bude dále vhodnou cestou v případě, kdy si s vámi západní medicína nebude vědět rady a vám bude jasné, že lékař hledá na slepo, co by vám mohlo pomoci, nebo navrhne postup, který se vám bude zdát příliš radikální a s velkými nežádoucími účinky.

Poslušný vs. aktivní pacient

Historicky byl lékař západní medicíny nezpochybnitelnou autoritou a úlohou pacienta bylo poslouchat ho na slovo. Tento přístup bohužel u některých lékařů převládá dodnes. Jeho velkou nevýhodou je to, že zbavuje pacienty možnosti podílet se na svém uzdravení, protože lékař všechno přece vyřeší za ně.

Tradiční čínská medicína funguje přesně opačně a bez aktivního přístupu pacienta se neobejde. Jste to totiž vy, kdo v zahradě svého těla bydlí. Zahradník k vám přichází jen občas. Pokud zahradník někde zaseje, jinde zavlaží nebo zprůchodní, ale vy pak o svou zahrádku už nepečujete, vystavujete ji zimě nebo horku, nedáváte jí správné živiny ve správném množství a nenecháte ji odpočívat, když je to třeba, přijde zahradníkova péče a snaha vniveč.

Když vás třeba bude pálit žáha, ale nebudete ochotni omezit smažené a grilované potraviny, které vaše potíže zhoršují, bude vaše cesta za uzdravením zbytečně dlouhá. Pokud trpíte únavou po jídle, nemělo by vám to přijít normální, ale spíše byste se měli podívat na příčinu. Tradiční čínská medicína je o hledání a nalézání rovnováhy, která se promítá do všech oblastí vašeho života a dává vám jako pacientům do rukou nástroje, pomocí kterých si můžete pomoci sami. V tom je její velký přínos.

Velmi důležitou součástí tradiční čínské medicíny je i čchi-kung, zdravotní cvičení zaměřené na pěstování životní energie. Ten si můžete vyzkoušet díky Orlím lekcím zdarma hned teď.

Kterou medicínu si vybrat?

Už je vám asi jasné, že odpověď na otázku, která medicína je pro vás lepší, nejde dát absolutně. Vždy záleží na povaze vašich potíží a na tom, jaký máte přístup k vlastnímu zdraví a čeho chcete dosáhnout.

Za sebe nevnímám západní a čínskou medicínu jako dvě cesty, které se vzájemně vylučují, a nemyslím si, že člověk musí být stoupencem jedné a odmítat druhou. Přijde mi, že oba systémy mají své silné a slabé stránky a těch silných je dobré využít, když se to hodí.

Jak si vybrat mezi západní a tradiční čínskou medicínou

Určitě uděláte dobře, když se při volbě mezi západní a tradiční čínskou medicínou budete řídit následujícími pravidly:    

  1. Svého terapeuta tradiční čínské medicíny by měl mít každý, kdo chce zůstat zdravý. Jeho hlavním úkolem je totiž vaše zdraví udržet v dobré kondici. V tom vám západní lékař specializovaný na řešení konkrétních potíží nejspíš nepomůže.
  2. Při výběru lékaře tradiční čínské medicíny buďte pečliví a nebojte se ho otestovat, protože vaše šance na lepší zdraví se odvíjí od jeho schopností a dovedností. Měl by vám umět srozumitelně vysvětlit, v čem vidí vaši potíž a jaká je cesta k uzdravení. Měl by využívat základní metody diagnostiky (pulz, jazyk, pohovor) a hlavně byste měli vidět, že má léčba pro vás přínos.
  3. Když se objeví zdravotní potíž a mohlo by to být něco vážného, je vždy dobré se nechat vyšetřit západním lékařem. Pokud nic neobjeví, je to skvělá zpráva. Vaše potíž je zatím na úrovni energie, a proto daleko snáze řešitelná, než kdyby se už projevila poškozením některého vnitřního orgánu, nebo tělesné struktury. Tradiční čínská medicína tady bude ideální volbou.
  4. Pokud se ukáže, že nemoc, která vás trápí, je vážná a došlo už k poškození tělesných struktur, patříte primárně do rukou lékaře západní medicíny. Tradiční čínská medicína ale může výrazně přispět k vašemu uzdravení a zmírnění potíží, které s sebou západní léčba může přinášet.

Nejdůležitější ale je vědět, že své zdraví máte hlavně ve svých rukách a že o ně sami můžete účinně pečovat. Víc vám o tom napoví článek Čchi-kung jako součást tradiční čínské medicíny. Pomoci vám v tom mohou naše Orlí lekce čchi-kungu (zdravotního cvičení), které jsou zdarma a zvládne je úplně každý.

Pavel Simon
Hlavní instruktor čchi-kung Orel v hnízdě
Komentáře