Jak to s čchi-kung a čínskou medicínou začalo

Po tisíce let staří Číňané zkoumali úžasnou schopnost přírody udržovat své jednotlivé složky v rovnováze. Pozorovali různé jevy a snažili se pochopit, jaké síly je ovládají. Fascinovalo je, že i když se v přírodě stane něco nečekaného, co vyvede svět na chvilku z rovnováhy, za nějakou dobu se vše opět spraví a vyrovná. Po období sucha následuje období dešťů, jedno roční období vystřídá druhé, které energii předchozího vyváží.

Energii, která naplňuje celý vesmír a stará se o dynamiku všech jevů v něm, pojmenovali čchi.

Nebeská čchi podle nich představuje síly, které působí ve vesmíru a ovlivňují dění na Zemi. Projevuje se například v podobě slunečního záření, měsíčního svitu nebo přílivových jevů. Když není v rovnováze, snaží se sama sebe vyrovnat, což se projeví třeba tím, že prší, fouká vítr nebo přijde bouřka.

Čchi Země absorbuje Nebeskou čchi a je pod jejím vlivem. Když například dlouho prší, řeky na zemi se rozvodní, a to způsobí záplavy. Bez deště zase na zemi není dostatek vláhy a rostliny usychají. Čchi Země je tvořena silami, které vycházejí z hloubky na povrch, jako je přitažlivá síla Země nebo žár ukrytý v jejím jádru. Když je čchi Země v rovnováze, rostliny rostou a živočichové prospívají. Pokud čchi Země není v rovnováze, mohou nastat přírodní pohromy, jako třeba zemětřesení, a způsobit zkázu mnoha živočichům, rostlinám i lidem.

Čchi Nebes a čchi Země se neustále přelévají a proměňují v nekončících přírodních cyklechovlivňují čchi všech lidí, živočichů i rostlin. Když jakýkoliv živý organismus, ať už živočich, rostlina nebo člověk ztratí svoji rovnováhu, zeslábne, onemocní a nakonec zemře.

Čchi přitom není imaginární koncept, ale živá síla, kterou se může naučit ve svém životě vnímat každý (viz Co je to čchi a existuje doopravdy?).

Dobře proudící čchi = Žít v rovnováze s přírodními silami

Pozorováním přírody staří Číňané zjistili, že jejich život bude kvalitnější, zdravější a příjemnější, když se jim podaří co nejlépe žít v souladu se silami, které v přírodě působí, přizpůsobí se jejich rytmu a budou se umět chránit před jejich škodlivým vlivem. Aby toho dosáhli, začali vytvářet různá cvičení čchi-kungu, která měla podpořit oběh čchi, posílit ji a uvést ji do rovnováhy s přírodními cykly.

Silná čchi chrání člověka před vnějšími vlivy, jako je vítr, chlad, horko nebo vlhkost, které mohou narušit vnitřní rovnováhu a způsobit nemoc. To ví každý, kdo někdy prochladl, nebo si přivodil úpal. Dobře proudící čchi chrání lidské zdraví i před vlivy vnitřními, které jsou těm vnějším podobné a které se projevují jako určité emoce nebo psychické rozpoložení. Prudký poryv větru připomíná výbuch hněvu, vlhké mokřady připomíná myšlení, které se točí v kruhu a nedokáže z něj vybřednout, člověk stižený strachem ztuhne na místě jako by zamrzl a nemůže se hnout.

Posilte svou čchi a podpořte její správné proudění s Orlími lekcemi zdarma.

Vyzkoušejte si čchi-kung zdarma

Počátky pěstování čchi: Akupunktura a bylinné terapie

Hybateli výzkumu pěstování čchi byli hlavně lékaři, kteří zkoumali oběh čchi v těle a vyvíjeli různé metody, jak její proudění ovlivnit. Postupně vytvořili základy bylinné terapie, bodové tlakové masáže (akupresury) a aplikace jehel (akupunktury). Pro její lepší účinnost začali v období 1700 – 1100 př. n. l. používat špičaté kamenné sondy pien-š pro silnější stimulaci tlakových bodů. Jejich pomocí ovlivňovali proudění čchi a tišili bolest. Pien-š jsou považovány za předchůdce akupunkturních jehel.

Své znalosti o chování a proudění čchi využívali také k tomu, aby vyvinuli různé soubory cvičení určených k udržení zdraví nebo k léčení určitých nemocí. Zjistili totiž, že lidé, kteří se pohybují, cvičí a jsou aktivní, jsou méně nemocnístárnou pomaleji než lidé, kteří jen posedávají. Uvědomili si, že určité pohyby dovedou posílit proudění čchi v určitých orgánech. Cvičení čchi-kung využívali k tomu, aby harmonizovali proudění čchi v tělepřivedli energii do orgánů, které nefungují tak, jak by měly.

Vaše zdraví ve vašich rukách

Různé techniky čchi-kungu se tak vyvíjely v rámci čínské medicíny společně s jejími dalšími technikami – léčbou bylinami, stravou a akupunkturou. Od nich se ale v jednom výrazně odlišují.

Bylinné směsi ani akupunkturu byste si neměli ordinovat sami. Jsou to velmi účinné metody, citlivé na chybu v diagnostice a v aplikaci. Jinak řečeno, když se nestrefíte ve výběru bylin nebo akupunkturních bodů, nebude vám léčba fungovat, nebo si dokonce přitížíte.

S čchi-kungem vám podobné potíže nehrozí. Většina jeho technik má široký záběr a dokáže tak harmonizovat energii ve vašem těle, aniž byste museli znát složité metody diagnostiky čínské medicíny. Zkušený učitel vám navíc dokáže upravit cvičení na míru, aby řešilo zrovna vaši nerovnováhu a vaše potíže.

Ještě důležitější ale je, že čchi-kung slouží i (a především) jako prevence nemocí. Jak jsme psali, když udržíte svou čchi silnou, bude vás chránit proti vnějším vlivům a když jí umožníte volně proudit, bude uzdravovat vaše tělo zevnitř a vy se budete cítit dobře.

Ne nadarmo staří Číňané často opakovali, že začít s léčbou, když se nemoc projeví, je jako začít kopat studnu, když dostanete žízeň. To už je prostě trochu pozdě a úsilí, které musíte vynaložit na uzdravení je veliké. Vylaďovat svou čchi průběžně je snadné, příjemné a rozumné.

Začít můžete teď hned s našimi videi zdarma, kde vás naučím tři základní zkušenosti čchi-kungu – stabilitu, uvolnění a pomůžu vám vzít čchi do svých vlastních rukou (doslova). Cviky vycházejí ze systému čchi-kung Orel v hnízdě, který byl vytvořený pro nás, moderní lidi, kteří trpí stresem a mají omezený čas s tím něco dělat.

Vyzkoušejte si čchi-kung zdarma
Pavel Simon
Hlavní instruktor čchi-kung Orel v hnízdě
Komentáře