Využití čchi-kungu v léčbě závislostí a duševních obtíží

Tomáš Málek pracuje jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice a je absolventem učitelského kurzu čchi-kung Orel v hnízdě.

V tomto článku bych se rád podělil o zkušenosti s využitím čchi-kungu v léčbě pacientů, kteří trpí závislostí v kombinaci s nějakým dalším duševním onemocněním. Tento stav se nejčastěji označuje jako duální diagnóza, tedy souběh závislostní diagnózy (škodlivé užívání nebo závislost) a nějaké další z oblasti duševních onemocnění (nejčastěji úzkosti, deprese, psychóza). 

Čchi-kung cvičíme v Bohnicích přes 3 roky

Pracuji jako psycholog na specializovaném oddělení pro pacienty s duální diagnózou psychiatrické nemocnice Bohnice a čchi-kung cvičím s pacienty přes 3 roky. Léčba na našem oddělení zahrnuje jak užívání psychiatrických léků, tak i individuální a skupinovou psychoterapii, rukodělné i pohybové aktivity, a dodržování stanoveného režimu. Kromě několika základních povinných programů si pacient může ostatní aktivity volit dle svého zájmu a potřeby, vždy s ohledem na to, v jaké fázi léčby se nachází. Jednou z těchto aktivit je i cvičení čchi-kungu, 30 až 45 minut jednou týdně.

První zkušenosti s čchi-kungem

Většina pacientů, kteří přichází na lekci čchi-kungu, o něm nikdy v životě neslyšeli, ale mnoho z nich zná slovo tai-chi. Přirozenou součástí lekce je proto výklad,co to vlastně čchi-kung je. Nápomocný bývá samotný překlad slova čchi-kung, které se obvykle vysvětluje jako práce s energií nebo pěstování vnitřní síly. Velká část cvičících slyší nejvíce na „práci s energií“. Energie a celkové vitality mívají pacienti pomálu a většinu dne se necítí dobře. O to radostnější je, že i ti skeptičtí jsou často už po prvním cvičení překvapeni, jak dobře se mohou cítit už po krátké čchi-kungové sestavě, anebo kolik životní energie v sobě najednou mají. Nemluvím tady o nějaké specifické měřitelné energii, tu často naši pacienti pociťují po hodně dlouhé době, klidně i po desítkách let. Mám na mysli celkový pocit vitality.

Příkladem může být jeden devatenáctiletý pacient, který se vždy při cvičení tvářil znuděně a také poměrně na rovinu přiznával, že ho cvičení čchi-kung nudí. Avšak po lekcích se vždy cítil výborně, takže na ně pravidelně docházel. U pacientů bývají nuda a lenost alespoň částečně příznakem souvisejícím s jejich duševním onemocněním. Nebo to také bývá dozvuk jejich předešlé závislosti, kdy se tento stav s dlouhodobou abstinencí zlepšuje.

Pavilon psychiatrické léčebny, kde pacienti cvičí čchi-kung
Pavilon psychiatrické nemocnice, kde pacienti cvičí čchi-kung

Jak může čchi-kung podpořit léčbu závislosti?

Ve fázi léčby, kdy je psychický a často i fyzický stav pacienta nestabilní a křehký, je důležité pracovat s přiměřeným dávkováním délky, intenzity i náročnosti cvičení podle hesla: „Méně je více.” V pozdějších fázích léčby většina pacientů zvládne i běžnou lekci, stále však zůstává nesmírně důležité pracovat s přiměřenou mírou cvičení, „nepřetáhnout se”. Zatnout zuby a jít výrazně za hranici svých aktuálních možností vede mnohem častěji ke zhoršení psychického stavu. I při pestrém složení lekce bývá pro většinu pacientů psychicky a fyzicky únosná doba 30-45 minut.

Schopnost seberegulace podporuje i filozofie našeho oddělení, která víc zohledňuje individualitu každého pacienta a jeho jedinečnou cestu na cestě k uzdravení a abstinenci. Mimo jiné je i z tohoto důvodu cvičební skupina otevřená a lidé tak mohou přijít jednou, třikrát nebo klidně pětkrát. Tím pádem se většinou sejde trochu jiná skupina lidí, na rozdíl od klasických lekcí, mimo léčbu. Cvičíme většinou v 5-10 lidech, z čehož 4-5 bývá pravidelně cvičících. Složení skupin je velice pestré, nejen co se týká diagnóz, ale také věku a fyzického zdraví. Cvičení se účastní lidé od 18 do 65 let. Velice často jsou ve špatné kondici s podlomeným fyzickým zdravím, které ne vždy způsobila pouze závislost, ale také např. problémy s játry, trávicí soustavou, slezinou, neuropatie dolních a horních končetin, případně trvalé důsledky různých úrazů. Spousta z nich trpí řadou civilizačních chorob, jakými jsou cukrovka či vysoký krevní tlak.

Cvičení čchi-kungu pomáhá mnoha způsoby

Takto různorodé složení má rozmanité cíle a cvičení čchi-kungu pacientům pomáhá rozličnými způsoby. Na prvním místě většina z nichoceňuje pocit uvolnění, zejména pohybové sestavy a některé relaxační a imaginační techniky. Pro řadu pacientů jde o přijatelnější alternativu ke klasické formě relaxace v leže se zavřenýma očima za poslechu uklidňující hudby. Tato mnohem aktivnější forma relaxace v pohybu je pro ně bezpečnější a zábavnější. Relaxaci a uklidnění samozřejmě nejvíce oceňují lidé, kteří trpí úzkostmi, panickými ataky a podobně. Ti si odnášejí z cvičení čchi-kungu, že relativně jednoduché cvičení je může už za 10-20 minut výrazně zklidnit a získávají tak nástroj, jak zvládat každodenní stres a úzkosti bez léků. Toto je nesmírně důležité zejména u duálních diagnóz, kdy pacienti nejdříve trpěli duševním onemocněním a hledání úlevy je přivedlo k závislosti na alkoholu či zklidňujících lécích. Zvládání psychických stavů u tohoto typu duálních diagnóz vede často k samovolné nebo „snadné” abstinenci.

Od přežívání k životu

Při standardní léčbě závislosti se důraz klade nejprve na léčbu a na abstinenci, až následně na další psychické obtíže. Bohužel je často právě užívání návykových látek jedinou obranou, kterou tito lidé měli. V okamžiku, kdy pak začnou abstinovat, příznaky úzkosti a podobných obtíží přirozeně zesilují, což podkopává léčebný proces anebo ho dokonce blokuje. Úzkost, vyhýbání se nebo deprese většinou začínaly jako obranné mechanismy, nástroje, jak přežít něco ohrožujícího v minulosti. Čchi-kung zde řadou svých technik a uvolňujícím účinkem nahrazuje sebedestruktivní strategii a usnadňuje životní změnu. Komplexní školy čchi-kungu poskytují řadu nástrojů, které pomáhají přejít od přežívání k životu. Už po prvním cvičení je často vidět na tvářích některých pacientů velké překvapení, které vyjadřují slovy, že „něco tak jednoduchého může tak moc pomáhat.” A rázem nejsou odkázáni jen na prášky.

Důležité je více vnímat sebe

Dalším aspekt, který lidé na cvičení čchi-kungu nesmírně oceňují, je načerpání energie. Dlouholeté úzkosti, deprese nebo závislosti vedou k hluboké vyčerpanosti organismu i psychiky, a čchi-kung umí přirozeně obnovovat zásoby energie. Při cvičení v posilovně, aerobiku a podobně si „dáte do těla” a spotřebujete spoustu energie. Pravděpodobně se budete díky endorfinům cítit mnohem lépe a nabuzeni, ale energie budete mít méně. Naopak cvičení čchi-kungu energii doplňuje a rozvádí do celého těla, čímž podporuje hlubší uzdravení na všech úrovních. Tento typ cvičení pomáhá také lidem vnímat víc sebe samé, své tělo i množství životní energie. Při prvních lekcích se však paradoxně mohou pacienti, kteří se celý život nezastavili, neodpočinuli si a jsou odpojení od sebe samých, cítit unavení. To proto, že se konečně zastavili, uvolnili a vnímají sami sebe a své tělo, jaké skutečně je. 

Čchi-kung umožňuje pacientům načerpat energii a dostat se z „energetické černé díry”

Velké množství energie potřebují naši pacienti nejen kvůli tomu, že se dlouhá léta nacházejí v „energetické černé díře”, ale také na „rekonstrukci” svého života. Z hlediska psychiatrie a západní medicíny totiž můžeme konstatovat, že závislost, ale i deprese a úzkosti, jsou chronická onemocnění, kdy se mohou různě střídat stavy klidu bez příznaků s obdobím zhoršení. „Západní“ alopatická medicína dokáže poměrně úspěšně a rychle zaléčit akutní fázi deprese, úzkostí i psychózy, ale už není tak úspěšná v dlouhodobém horizontu, v prevenci opakovaného návratu úzkostí, depresí nebo recidiv závislosti. Tady totiž hlavní roli hraje několik faktorů. Na prvním místě je to motivace, pak vyvážený životní styl (rovnováha mezi prací a volným časem, mezi aktivitou a odpočinkem) a posledním pilířem jsou zdravé mezilidské vztahy, které zahrnují jak vztahy k druhým lidem, ale také nesmírně důležitý vztah člověka k sobě samému.

Uzdravení těla, psychiky i vztahů

Nedopustím se velkého zjednodušení, když řeknu, že závislost a ostatní duševní onemocnění mají jednoho společného jmenovatele, a to velice nezdravý vztah k sobě samému, který zahrnuje zejména hanbu, tedy hluboké přesvědčení, že jsem špatný člověk. Zde mohou komplexní kurzy čchi-kungu, jakým je například Orel v hnízdě, nabídnout řadu nástrojů, které pomáhají s uzdravením nejen těla a psychiky, ale i vztahu k sobě a druhým. Jednak uvolněný a „energií nabitý” člověk lépe vychází s ostatními, méně se stresuje, ale také je stabilnější v náladě a má sílu na sobě a svém životě něco změnit. Příkladem může být pacientka, která měla ve zvyku minimálně hodinu denně jezdit na rotopedu až do vyčerpání. Pak na ní mnohem víc padaly úzkosti, lítala ji nálada jako na tobogánu, což většinou odnesl její trpělivý přítel jako hromosvod. V okamžiku, kdy výrazně omezila rotoped a začala několikrát týdně cvičit čchi-kung, její nálada byla mnohem stabilnější, úzkosti menší a společně jsme se mohli ponořit v psychoterapii o něco dál.

Vyzkoušejte si čchi-kung zdarma

Přidaná hodnota cvičení čchi-kung

Kromě uvolnění a energie přináší čchi-kung ještě třetí nesmírně důležitý a přínosný element v léčbě duševních onemocnění, a tím je pospolitost. Cvičení čchi-kungu, ať formou kurzů nebo pravidelných lekcí, vytváří pocit, že člověk někam patří a je součástí většího celku – cvičební skupiny. Společná aktivita lidi sbližuje. Nezřídka se několik pacientů setkává několikrát týdně a samostatně si cvičí. Krásným příkladem byly tři pacientky z jednoho pokoje, které si každé ráno pravidelně společně zacvičily.

Závislost i ostatní duševní onemocnění zpravidla přináší intenzivní pocity osamělosti a neporozumění od okolí. Po skončení léčby u nás čeká abstinující závislé jeden z největších úkolů v jejich léčbě – hledání nových přátel, kteří nejsou spojeni s návykovou látkou. Už v rámci cvičení na oddělení pacienti mohou zažít pocit pospolitosti v cvičební skupince. Co je podstatné, že část z nich odchází z našeho oddělení s rozhodnutím chodit na kurzy čchi-kungu nebo tai-chi i venku, v běžném světě, a tím získávají možnost najít si nové známé a kamarády, případně najít i nové partnery, kteří budou z hlediska závislosti pro ně bezpeční. 

Pravidelným cvičením k vyšší odolnosti

V neposlední řadě bych chtěl zmínit, že cvičení čchi-kungu s pacienty i doma představuje velkou oporu i pro mě. Veškerá práce s lidmi je psychicky náročná a stresující s vysokým rizikem vyhoření. Pravidelné cvičení je velkým ochranným faktorem, snižuje vyčerpání a zvyšuje odolnost. Od doby, co jsem začal s pacienty v pondělí ráno cvičit čchi-kung, už jsem si pondělky docela oblíbil.

Nezapomeňte, že méně je více

Můj článek bych rád shrnul osobní zkušeností, že čchi-kung se dá velice dobře využít v léčbě lidí s duševním onemocněním anebo závislostí. Je použitelný už u lidí po nejzákladnější stabilizaci na příjmovém oddělení nebo detoxifikační jednotce. Podstatné je držet se hesla: „Méně je více” a dávkovat zátěž. Dosud jsem se setkal pouze s jednou výjimkou, kdy nedoporučuji cvičit čchi-kung, a to při aktuálním průběhu manické/hypomanické epizody. V ostatních případech má dosavadní zkušenost ukazuje, že čchi-kungové cvičení je při citlivém, respektujícím a všímavém provedení přínosné a bezpečné v procesu zotavení z duševního onemocnění, a především v prevenci návratu tohoto onemocnění.

Cvičení čchi-kungu Orel v hnízdě si můžete vyzkoušet s Orlími lekcemi zdarma.

Vyzkoušejte si čchi-kung zdarma
Komentáře