CO JE OREL V HNÍZDĚ?

Na světě jsou stovky, možná tisíce stylů čchi-kung. Některé zahrnují jen několik málo pohybů jako například Osm kusů brokátu. Jiné vás naučí čerpat energii pomocí postojů, techniky taoistické vnitřní alchymie nebo hluboké meditační praxe.

Jen výjimečně ale narazíte na styl čchi-kung, který je vedle toho všeho cestou vedoucí z bodu, ve kterém se právě nacházíte k úplné realizaci potenciálu vašeho těla, energie a mysli.

Orel v hnízdě je takovou výjimečnou cestou. 

S Orlem v hnízdě získáte zkušenosti, které odpovídají jednotlivým základním živlům.

Stabilita Země

„Protože dnes trávíme příliš času ve své hlavě, potřebujeme zakořenění, uzemnění, abychom se stabilizovali a dali našemu životu pevný základ.“
Sifu Ješe Gyatsotvůrce stylu Orel v hnízdě

Cestu čchi-kung začínáme tím, že se učíme stát nohama na zemi, cítit své spojení se Zemí, být napojení na energii Země, abychom si vytvořili solidní základ pro naši další praxi a už nikdy neztratili pevnou půdu pod nohama. Cvičením příjemných relaxačních pohybů, jednoduchých postojů a technik pro pěstování bdělosti přivedeme svou jinak rozptýlenou mysl zpět do těla, začneme si uvědomovat napětí, které v těle máme, naučíme se ho uvolnit a předcházet mu. Vytvoříme tak prostor  pro to, aby se v těle rozproudila energie a uvolnil se škodlivý stres a napětí. Naučíme se příjemnou automasáž a cvičení na uvolnění páteře, aby nás netrápila bolavá záda. Při cvičení se nenecháváme ničím rozptylovat, učíme se být teď a tady, vyrovnaní a klidní, ve spojení sami se sebou. Zbavujeme se nepříjemných emocí a negativních stavů mysli pomocí praxe Velkého úsměvu. Pocit stability, síly, zakořenění a pevného spojení se Zemí se postupně promítne i do našeho každodenního života. Objevíme zdroj své síly a stability, který máme vždy na dosah, ať už jsou naše životní okolnosti jakékoli.

Plynutí Vody

„… postupně získáme pocit, že v nás něco začíná proudit, jako když se zboří hráz přehrady a voda znovu volně proudí korytem řeky.“
Sifu Ješe Gyatsotvůrce stylu Orel v hnízdě

Na Základní úrovni objevíme silný a mocný proud čchi, naší životní energie, který volně koluje naším tělem, vyživuje je a omlazuje. Rozvíjíme svou praxi pohybů, až se v nich cítíme volně a pohodlně. Prohlubujeme praxi postojů a tím posílíme své tělo, přivedeme do něho více energie a zvětšíme energetickou kapacitu těla. Zbavíme se pocitů únavy a vyčerpání a cítíme se více fit a při síle. Naučíme se načerpat energii přesně ve chvíli, kdy ji potřebujeme. Přímo z prostoru kolem sebe. Učíme se být citliví na energii a její různé podoby a kvality. Pocit plynutí se postupně přenese i do našeho života. Cítíme se dobře sami se sebou. Žijeme v souladu s energií vesmíru a všechno v životě nám dobře plyne.

Energie Ohně

„Když je Oheň v rovnováze, cítíme se radostní, nadšení, tvůrčí, silní, energičtí a vřelí.“
Sifu Ješe Gyatsotvůrce stylu Orel v hnízdě

Na Středně pokročilé úrovni pěstujeme a posilujeme svou energii a učíme se s ní pracovat. Čchi už není jen něčím, co existuje nezávisle na naší vůli. Stává se nástrojem, který nám pomáhá žít spokojenějším životem. Jen zřídka onemocníme a, když už k tomu dojde, uzdravíme se daleko rychleji, než dříve. Pokračujeme v praxi pohybů, až jsme schopni uvolnit i nejjemnější bloky v proudění energie. Prohlubujeme praxi postojů pomocí vizualizace a práce s dechem. Cvičíme se v technikách, které nám umožňují energii načerpat a odčerpat, ochladit a zahřát, pohybovat s ní v těle a přivést ji až do morku kostí, abychom zlepšili krvetvorbu. Postupně otevřeme svůj Malý nebeský okruh a připravíme se na otevření Velkého nebeského okruhu. V praxi pěstování bdělosti přecházíme od koncentrace s objektem ke koncentraci bez objektu, abychom ve své mysli objevili nekonečný prostor, který je jasný a bdělý. Postupně se v nás rozvine pocit otevřenosti, radosti a inspirace, který vyvěrá z naší praxe.

Proudění vzduchu

„… jste daleko vnímavější na energii, vnímáte energii v sobě a kolem sebe, energii v ostatních bytostech a jste vnímavější k tomu, jak vaše energie ovlivňuje druhé lidi. Získáte vládu nad tím, jak působíte na druhé a váš život je pak daleko příjemnější.“
Sifu Ješe Gyatsotvůrce stylu Orel v hnízdě

Posouváme svou praxi čchi-kung na Pokročilou úroveň, vše nám jde lehce, cítíme se živí, pohybliví a pružní, mizí všechny bariéry a překážky. Zažijeme jedinečnou zkušenost Tance v prostoru a Nejvnitřnější esence pohybů, kdy se naše tělo, energie a mysl se pohybují zcela hladce a uvolněně, v dokonalém souladu a jednotě a my se propojíme se živlem Vzduchu. Naše čchi je silná a pohybuje se zcela volně, naše tělo ji dovede čerpat celým svým povrchem, skrze jednotlivé póry, kdykoli ji potřebuje. Při praxi meditace se prohlubuje stále větší pocit otevřenosti, který pramení z koncentrace bez objektu. Začínáme objevovat pravou podstatu všech jevů.

Otevřenost prostoru

„Když objevíme pravou podstatu myšlenek, kterou je otevřenost a prostor, automaticky se dostaví zkušenost nekonečného prostoru, ze kterého ostatní živly povstávají jako vlny na hladině oceánu.“
Sifu Ješe Gyatsotvůrce stylu Orel v hnízdě

Naše praxe čchi-kung se nakonec zcela propojí s naším životem. Udržujeme své tělo zdravé, neplýtváme energií a umíme ji efektivně doplnit. Dobře ovládáme svou mysl a chápeme, že život máme pevně ve svých rukách. Naše uvědomění proniklo až na nejjemnější úroveň, dokážeme pozorovat a ovládat svou mysl. Žijeme tady a teď, děláme méně chyb a působíme méně problémů sobě i druhým. Cítíme se otevření, pružní, nic nevnímáme jako překážku. Dokážeme proniknout do podstaty problémů a efektivně je vyřešit. Při praxi meditace objevujeme svůj přirozený stav, neomezené vědomí v prostoru za myšlenkami. Staneme se prostorem, který nic nemůže poškodit ani zničit.