Co je „čchi“ a existuje doopravdy?

“Ty věříš, že nějaká čchi existuje?”

Touto otázkou zareagovala před několika lety moje známá poté, co jsem se zmínil, že cvičím čchi-kung. Myslím, že jsme se v tu chvíli zaskočili navzájem. Ona zaskočila mě tím, že by někdo mohl o existenci čchi pochybovat. Já ji tím, že by někdo mohl v její existenci věřit.

Odpověděl jsem po pravdě: “Ne, nevěřím. U mě to není otázka víry, ale zkušenosti. Já prostě vím, že existuje.”

Mluvit o energii je dnes v módě

Od tohoto setkání uplynula dlouhá doba a dnes se zdá být všechno jinak. Mluvit o energii, které v Číně říkají čchi a v Indii prána a věřit v ní, je v módě. Energie je něco, co čerpáme při wellness pobytech, dodáváme si ji pomocí energetických drinků, vyplavujeme energii stresu v posilovně. Superpotraviny nám ji dodají nekonečné množství. Už nestačí na někoho myslet, je lepší mu rovnou poslat pozitivní energii.

Slovo energie se stalo pravidelnou součástí našeho slovníku, ale jeho obsah je poněkud nejasný. Je to něco, v co věříme, co nás láká, něco nepolapitelného, po čem všichni touží. A přesto toho moc o téhle „energii“ v naší kultuře nevíme. Často ji považujeme za abstraktní pojem, se kterou nemáme přímou zkušenost a nevěříce se ptáme, jestli vůbec existuje a co to je.

Dotek čchi

Vybavuje se mi mé první setkání s mistrem Ješe Gyatso na jaře 1997 v britském Walesu. Bylo to zároveň mé první setkání s vnitřní silou, která oživuje naše těla, se čchi. Na semináři jsme začali cvičit pohybovou sestavu Orla v hnízdě a hned po ní následovalo uvedení do kontaktu s energií. Stáli jsme v kroužku, asi v pěti lidech, v základním čchi-kungovém postoji. V rukách jsme si představovali zářící kouli energie. Chvíli se nic nedělo. Pak nám Mistr ukázal, jak začít vnímat čchi mezi svými dlaněmi. Bylo to, jako bych mezi nimi držel silný magnet. Nešly dát k sobě, ani od sebe.

Jeden ze studentů nic necítil, protože byl v příliš velkém napětí. Kde je napětí, nemůže energie volně proudit. Navíc napětí snižuje citlivost. Proto mu Mistr uvolnil paže a ruce a pomocí svojí čchi v nich podpořil proudění energie. I on nakonec objevil zkušenost doteku čchi.

Není čchi pouhá sugesce?

Dnes stejným způsobem ukazuji čchi na kurzech našim studentům já, nebo někdo z našich pokročilých instruktorů. Přesto se čas od času najde člověk, který navzdory jasné zkušenosti prohlásí, že žádná energie v těle neexistuje a že ta zkušenost mezi dlaněmi je jen sugesce. S takovým člověkem pak vedu stručný rozhovor, který vypadá asi takhle:

Já: „Měříš si někdy teplotu?“

On: „Jasně, že měřím.“

Já: „Teplo je jeden z projevů energie, ano?“

On: „To je.“

Já: „Souhlasíš s tím, že EKG měří elektrické impulzy srdeční činnosti a EEG elektrické impulzy mozkové činnosti?“

On: „Souhlasím.“

Já: „Takže v těle existuje energie, která se projevuje jako teplo nebo elektrické impulzy. Ta přitom existuje jen v živém těle. Mrtvola je studená a její EKG ani EEG nic neukazují. Tudíž tahle energie je projevem života. Souhlasíš?“

On: „No, když to říkáš takhle. Já ale myslel, že čchi je něco tajemného.“

Já: „Čchi je tajemná jen pro toho, kdo jí nezná a neumí s ní zacházet. Když jí znáš a víš, co dělá, je úplně obyčejná.“

On: „Dobře, tak uznávám, že v těle mám nějakou energii, která tělo oživuje. Jak to ale souvisí s tím pocitem magnetu mezi dlaněmi?“

Já: „Čchi se projevuje různě. Někdy jako teplo, jindy jako pocit mravenčení a elektrického proudu pod kůží, nebo jako elektromagnetická síla. Přesně ten magnet, který jsi cítil mezi dlaněmi.“

Proč je důležité mít přímou zkušenost čchi?

Čchi-kung (nebo qi gong) v překladu znamená “pěstování životní energie (čchi)”. Je nemožné pěstovat čchi bez toho, abychom ji vnímali. Proto je uvedení do kontaktu s energií jednou z prvních věcí, které studenti na našich seminářích zažijí.

V některých knihách o čchi-kung se můžeme dočíst, že si při cvičení máme představovat, jak čchi proudí tím či oním směrem. To může být prospěšné, ale pořád je to jen představa.

Je velký rozdíl mezi tím si něco představovat a skutečně to dělat. Co byste raději? Představovali si, že jíte čokoládu nebo ji skutečně jedli? I když představa, že jím čokoládu může být příjemná, je nesrovnatelná s tím, když si čokoládu dám do úst a vychutnám si ji.

Na kurzy Orla v hnízdě nám přicházejí i lidé, kteří mají zkušenost z jiných stylů čchi-kung, tai-ji nebo kung-fu. Ve všech těchto uměních je čchi středobodem, od kterého se všechna praxe odvíjí. Bez znalosti čchi jsou tato umění obyčejnou gymnastikou. Proto mě znovu a znovu překvapuje, že je mezi nimi spousta těch, kteří čchi nikdy necítili, a to ani třeba po 10 letech praxe. O to víc mi přijde důležité, lidem čchi ukazovat, dávat jim možnost čchi zažít na vlastní kůži. Jejich cvičení se díky tomu hned posune na úplně jinou úroveň.

Dotek čchi je jen začátek

Když se dotknete své čchi, zažijete nový rozměr svojí existence. Budete chtít objevovat, jakým způsobem se vaše čchi projevuje a zjistit, jestli:

  • ji dokážete cítit jen mezi rukama nebo i jinde v těle,
  • ji vnímáte jen jako magnet nebo i jinak,
  • dokážete rozlišit její různé kvality (například zdravou od nemocné, chladivou od horké),
  • se omezuje na vaše tělo nebo ji můžete vnímat i mimo ně,
  • má na ni vliv roční období, strava nebo energie ostatních lidí.

Od mého prvního setkání s Orlem v hnízdě jsem uvedení do kontaktu s čchi zažil u několika tisíc studentů. Nikdy mě neomrzelo vidět úžas v jejich tvářích, když se dotkli svojí čchi. Počáteční nejistota, jestli něco ucítí, je pryč, celí se rozzáří a hned chtějí zjistit, co všechno se dá s energií ještě dělat.

Není nad přímou zkušenost

Tomu, že čchi doopravdy existuje, nemusíte věřit. Žádná víra nenahradí vaši přímou a jedinečnou zkušenost. Zažít čchi a naučit se s ní pracovat můžete na každém víkendovém semináři čchi-kung Orel v hnízdě. Pokud nemáte možnost na něj přijet, můžete zažít dotek čchi díky videím, která jsme pro vás připravili a která jsou dostupná všem zcela zdarma.

Tagy:
Pavel Simon
Hlavní instruktor čchi-kung Orel v hnízdě
Komentáře